Kategorie

Použití, zapojení a údržba záložních zdrojů

Použití, zapojení a údržba záložních zdrojů
Bateriové záložní zdroje, jsou náhradní zdroje proudu o napětí 230V 50Hz a v našem případě o výkonu od 60W do 3kW. Jejich úkolem je kontrolovat dodávku proudu z veřejné rozvodné sítě a při výpadku ji nahradit rovnocenným proudem vyrobeným z baterie. Eliminují rizika poškození zálohovaných systémů, zařízení a procesů, z důvodu výpadku proudu. Záložní zdroje jsou Vaše jistota!
 
 
 
Možnosti použití:
Pro oběhová čerpadla topení a solárních systémů ohřevu vody, kotle, kotelny, požární ventilátory a čerpadla, domácí vodárny, čerpadlo do vrtu nebo studny, kalová čerpadla, líhně, ventilace terárií a vzduchování akvárií a rybích sádek... použití je rozmanité a konkrétní projekt vyžaduje individuální řešení a proto nás neváhejte kontaktovat s dotazem. Všechny zdroje jsou uživatelsky jednoduché, snadno se instalují a po zprovoznění jsou zcela bezobslužné.
 
Zapojení:
Záložní zdroj vytváří  IT (izolovanou) síť a proto je třeba dodržet při jeho použití některá pravidla:
 
  • připojené spotřebiče a zařízení, musejí být zapojené dle platné normy (ilustrační obrázek může být nápovědou a obě zapojení jsou správná). Dříve používané spojení vodičů PE a N u spotřebičů je nepřípustné a je zdrojem značných obtíží při provozu
  • je vhodné zdroj nechat stále zapnutý (např. mimo topnou sezónu), postará se, aby baterie byla ve 100% stavu a vždy připravená k použití
  • baterii prospívá, když se alespoň 2x do roka vybije a znovu nabije 
  • při odstávce zdroje je nutné ho nejen vypnout, odpojit od sítě a spotřebičů, ale také odpojit externí baterii, jinak hrozí nebezpečí úrazu el.proudem!
 
Údržba:
Zdroje jsou obecně bezúdržbové. Jedná se o elektronická zařízení, určená do vnitřního prostředí s běžnou mírou vlhkosti a prašnosti. Nedoporučujeme umístění blízko zdrojů tepla a v příliš prašném prostředí. Teplota okolí 0 - 40°C max. Jedenkrát ročně, zdroj vyfoukejte proudem vzduchu a očistěte vnější plášť zdroje i externí baterie. Je-li baterie odpojená od zdroje, je nutné ji dobíjet každé 2-3 měsíce.
 
AGM a GELové záložní baterieExterní baterie:
Velikost (kapacitu) baterie volte v kombinaci příkonu spotřebiče a požadované době zálohování při výpadku. Doporučujeme uzavřené VRLA zálohovací baterie. V případě použití autobaterie je třeba vzít v úvahu že tato plynuje = je cítit, uniká hořlavý vodík a výpary jsou silně korozivní.
A protože každá baterie má svou životnost, je třeba na to brát ohled při koupi. U olověných baterií se pohybuje zpravidla v rozpětí 3 - 10 roků, podle typu. Chcete aby zálohování bylo spolehlivé za všech okolností, provádějte test simulací výpadku nejméně 2x ročně (1x vždy před topnou sezónou!) a sledujte při tom dobu, po kterou systém bezpečně pracuje. Jestliže je doba kratší než potřebujete, nechte zkontrolovat a případně vyměnit baterii, kontakt ZDE